ANBI

FF4future is een NGO ( Non Government Organisation) opgezet en geleid door vrijwilligers.

FF4future heeft projecten in Tanzania, aangevraagd door de Moravian Church Tanzania.

Tot op heden zijn de verkregen gelden voor een groot deel gekomen van basisscholen die zich voor de projecten wilden inzetten. Ook heeft een aantal particulieren een mooie donatie gedaan. Ook bestaat de mogelijkheid een maandelijkse donatie te geven.

Eenmaal heeft het dorp Lemmer een 40dagen-project gewijd aan de nieuwe kleuterschool. Dit was in maart – april 2009. De grote basisschool De Arke, diverse kerken en verenigingen hebben toen een prachtig startbedrag bij elkaar verdiend voor de toen pas opgerichte stichting FF4Future.

Onze doelstelling is alle verkregen financiële middelen m.b.t. het project te laten blijven rouleren in Tanzania. Dus door alles wat nodig is voor de bouw te betrekken uit het land zelf.

De bouw van de school is gedaan in samenwerking met een VTC Vocational Traning Centre. Ook de ouders hebben allen meegewerkt. En het resultaat mag er wezen.

We hopen in September / October 2013 de school te kunnen openen. Zodat, de 3 onderwijzers in een volwaardige school les kunnen gaan geven. Alle drie hebben ze de opleiding met succes voltooid. De school heeft inmiddels 70 leerlingen die les kregen in de nog niet afgewerkte Ninawi Church, de kerk waar de nieuwe school naast gebouwd is.

Een school met goede sanitaire voorzieningen ( septic tank) een eigen separate keuken en een of twee toiletblokken. Met zonnecollectoren geschonken door Rabo Nederland energiezuinig gebouwd volgens de Europese Maatstaven.

Zie ook: www.ff4future.com

Financiële middelen:

FF4future is opgericht 18-03-2009 via een notariële akte. FF4future heeft de ANBI status.

 

Informatie inzake de ANBI verklaring:

 

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2012